Close
Maastrichterstraat 365 3740 Bilzen
089 41 14 08 info@lowist.be
Hebben autoluwe stadscentra een negatieve impact voor lokale handelaars?

De transitie naar een autoluwe binnenstad waar nog enkel fietsers en voetgangers onbeperkt kunnen circuleren ontlokt vaak (in eerste instantie) heel wat vragen en zelfs negatieve reacties bij lokale handelaars.

Zij vrezen vaak klanten te verliezen door maatregelen die het autoverkeer en parkeermogelijkheden beperken.

 

Aantrekkingsfactoren voor winkelgedrag

Echter, het verkeer speelt maar een beperkte rol bij het winkelgedrag. Bij de keuze voor een winkelgebied gaat het er om, dat de attractie van het gebied (sfeer, kwaliteit winkels, kwaliteit van de openbare ruimte, aanbod van verschillende soorten winkels etc.) opweegt tegen de weerstand, waarvan parkeren er, naast de moeite, tijd en kosten om er te komen, één is (bron: CROW). Uit onderzoek blijkt dat aantrekkingsfactoren belangrijker zijn dan weerstandsfactoren voor de keuze van het winkelgebied.

Dus parkeren is een weerstandsfactor en geen attractiefactor. Deze weerstandsfactor wordt bepaald door de prijs van parkeren, maar ook (en vooral) door de moeite om een parkeerplaats te vinden.

 

Parkeerplaats vinden

Een duidelijke signalisatie via een parkeerroute naar beschikbare plaatsen is zeker nuttig. Gemiddeld 30% van het stadsverkeer bestaat uit rondtoerende automobilisten (bron: Agoria).

Zichtbaar maken van beschikbare plaatsen via een digitale toepassing (zoals bv. Shop & Go in Kortrijk, of de Citie App van Roeselare) vergemakkelijken het zoeken van parkeerplaats.

 

Gratis parking is geen oplossing

In Oslo, Noorwegen, experimenteerde men met gratis parkeren tijdens het weekend, om zo meer shoppers aan te trekken. In plaats daarvan bleken minder mensen langer te parkeren (een aantal daarvan waren de winkeliers zelf). De bezettingsgraad steeg tot bijna 100%, parkeerduur met 30% en de omzet verminderde omdat het moeilijker was voor mensen om een parkeerplek te vinden. Het gratis parkeren werd dan ook weer afgeschaft (bron: Mobiel 21)

De weerstandsfactor van parkeren verlaagt u dus best door een realistisch parkeertarief: niet overdreven duur, maar zeker ook niet gratis om langparkeerders te vermijden.

Opkomen voor meer leefbare steden

De belangrijkste conclusie is dat, na enig onderzoek, de meeste argumenten tegen autoluwe binnensteden gebaseerd blijken te zijn op conservatisme, drogredenen en angst voor verandering. Zet daar tegenover de smekende stem van de stadsinwoners, zoals de oproep van Philippe van Parijs om  elke zondag massaal op de Anspachlaan te picknicken, en er kan wat ons betreft geen twijfel meer over bestaan dat een autoluwe toekomst voor de stadscentra onoverkomelijk is.

We zetten ons elke dag opnieuw in om met onze verzinkbare afsluitpalen steden en gemeentes leefbaarder te maken, tot een meer duurzame mobiliteit te komen, en autoluwe stadscentra te creëren.

 

Lees meer over onze verzinkbare palen