Close
Maastrichterstraat 365 3740 Bilzen
089 41 14 08 info@lowist.be

Alle bovengrondse parkeerplaatsen in Leuven moeten op termijn weg.

Dat is het ietwat ambitieuze plan van Mohamed Ridouani, schepen van Milieu uit Leuven. Het is niet de bedoeling om dit deze legislatuur te realiseren, maar de ambitie is er om op een termijn van zo’n 20 jaar alle bovengrondse parkeerplaatsen te vervangen door ondergrondse. Het idee past in de sensibilisering om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken.

 

Ruimte creëren

De publieke ruimte is ook te schaars om ze al te veel te laten innemen door geparkeerde wagens, aldus Ridouani. Als de parkeerdruk verminderd kan worden, ontstaat er ruimte voor ontmoeting, recreatie, voetgangers en fietsers. Een stelling die Lowist Toegangsbeheer zelf ook al jaren onderschrijft!

De schepen ziet alvast verschillende mogelijkheden om zijn doelstelling te realiseren:

  • Voorzien van randparkings en parkings langs hoofdwegen voor bezoekers van de stad
  • Ondergronds parkeren in kleinere buurtparkings voor inwoners
  • Delen van de stad maximaal autovrij of autoluw maken
  • Inzetten op alternatieve vervoerswijzen: openbaar vervoer, ecologische bussen en taxi’s, fietstaxi’s en autodelen.

 

Volg het goede voorbeeld

Ook in andere steden worden initiatieven genomen om de auto te weren uit de binnenstad. Zo pendelen shoppers in Mechelen sinds 1 augustus gratis en comfortabel tussen gratis randparkings en het winkelcentrum met de Shopping shuttle. De 5 minibusjes rijden elke zaterdag heen en weer tussen 10 en 19u.

En ook Gent heeft een nieuw parkeerplan, waarin gestreefd wordt om de binnenstad autoluwer te maken. Met als uiteindelijke doel mensen te stimuleren om zich meer anders te verplaatsen, om het vervoerssysteem schoner en efficiënter te maken en tegelijk de stad bereikbaar te houden.

Verschillende initiatieven dus om autoluwe centra verder te ontwikkelen ten voordele van fietsers en voetgangers. Alvast een stap in de goede richting, en wie weet komen Gent, Leuven of Mechelen binnenkort nog in de ranking van meest fietsvriendelijke steden…  😉