Close
Maastrichterstraat 365 3740 Bilzen
089 41 14 08 info@lowist.be
Pontevedera, de stad waar voetganger koning is…

Wat als voetganger koning is en niet de auto? Pontevedra, een Spaanse stad met zo’n 83.000 inwoners, bewijst dat het kan en geeft voorrang aan voetgangers.

 

Pontevedra, een propere en verkeersvrije stad

De keuze die Pontevedra heeft gemaakt om zich als autovrije stad te profileren heeft zeer positieve gevolgen voor de inwoners ervan:

  • 70 % van de verplaatsingen wordt gedaan door voetgangers.
  • Hierdoor is de vervuiling 61 % gedaald en is het wegverkeer 90 % afgenomen.

Dergelijke drastische wijziging van verplaatsingsgedrag kon enkel mits doortastende aanpak op alle fronten.

 

Ingrijpende maatregelen voor voertuigen

  • Doorgaand verkeer door het stadscentrum werd verboden
  • Sterke inperking van gemotoriseerd vervoer via de invoering van verkeerslussen, snelheidsbeperkingen tot 20 en 30 km/u. en stationeren tot max. 30 minuten.
  • Bovengronds parkeren in de stad is uitgesloten. Er zijn betalende ondergrondse parkings en gratis parkings bovengronds op wandelafstand (van maximaal 10 minuten).

 

Aanpassing in publieke ruimte

Een aangepast mobiliteitsbeleid is echter niet voldoende. Ook de publieke ruimte werd herdacht.

In het hart van de stad verdwenen drempels en obstakels, verschenen zitbanken, werd de verlichting verbeterd en werden groene ruimtes en speelzones voorzien. Voetgangers kregen ook meer ruimte ter beschikking in straten waar de auto wel nog toegelaten was.

Om de inwoners te overtuigen zich te voet te verplaatsen, heeft de stad een Metrominuto-kaart met de afstanden en de wandeltijden uitgeven. Daarnaast is er ook een Pasominuto-kaart die het aantal stappen en verbruikte calorieën volgens de afgelegde afstanden weergeeft.

 

 

Economisch leefbare stad

De drastische ingrepen zouden echter enkel werken als de vrijgekomen ruimte ook daadwerkelijk (en snel) werd ingenomen door voetgangers.

Inwoners moesten dus aangemoedigd worden om terug in de stad te gaan wonen. Dat kon door in de binnenstad alle nodige winkels en diensten te voorzien die men nodig had. Bijkomende winkels in de rand van de stad werden niet meer toegelaten.

 

Overige maatregelen

De case van Pontevedra is een mooi voorbeeld van geïntegreerd beleid.

Mobiliteit, openbare ruimte, economie en huisvesting moeten op elkaar afgestemd worden om de publieke ruimte terug te geven aan de voetgangers i.p.v. aan koning auto.

Er zijn tot slot nog enkele extra tips die de autoluwe stad zullen bevorderen:

  • Betrek alle partijen bij de besluitvorming om draagvlak te creëren.
  • Differentieer autobereikbaarheid naar locatie in de binnenstad. Aanloopstraten zijn immers vaak afhankelijker van een goede autobereikbaarheid.
  • Informeer bezoekers a.d.h.v. parkeerverwijssystemen en alternatieve vervoerswijzen (openbaar vervoer of fietsdelen).

 

Al meer dan 25 jaar is Lowist actief ambassadeur voor meer leefbare en autoluwe steden. We dragen hier actief met onze focusproducten: automatisch verzinkbare palen en algemene toegangsinstallaties.

 

Lees meer over de missie van Lowist Toegangsbeheer