Close
Maastrichterstraat 365 3740 Bilzen
089 41 14 08 info@lowist.be
Brussel krijgt grootste voetgangersgebied van Europa

Deze zomer werd het voetgangersgebied in Brussel aanzienlijk uitgebreid. De volledige vijfhoek en de centrale lanen werden autovrij. Dat is goed voor zo’n 50 ha autovrije zone – wellicht het grootste voetgangersgebied in Europa.

 

Hoe creëer je de grootste autovrije zone van Europa?

Zulke oppervlakte autovrij maken is natuurlijk een groots project, dat niet voor iedere stad is weggelegd. Maar uit het plan van aanpak kan iedereen wat opsteken. Het volstaat immers niet om wat verkeersborden te plaatsen.

Om een autovrije of autoluwe zone in te voeren, is een weldoordacht masterplan nodig.

Wat er zeker in zo’n masterplan opgenomen moet worden:

 

1. Tellingen. Absoluut nodig om een goed zicht te krijgen op het aantal voertuigbewegingen op de verkeersassen die gewijzigd zullen worden.

 

2. Praktische planning.

    • Welke straten of zones moeten autoluw en welke moeten autovrij worden met het oog op hogere leefbaarheid voor bewoners of hogere aantrekkelijkheid voor bezoekers van het gebied.
    • Wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Stel een aangepast circulatieplan op voor fietsers, auto en openbaar vervoer rekening houdend met de belangrijkste aantrekkingspolen in het gebied en de ligging van parkeergelegenheid.
    • Verzamel de nodige input bij alle belanghebbenden (bewoners, ondernemers, bezoekers, openbare diensten…). Het levert vaak interessante ideeën en creëert een draagvlak voor de invoering.

 

3. Testperiode. Een definitieve afsluiting, die vaak gepaard gaat met wijziging in openbare ruimte, is een aanzienlijke investering. Een testperiode van afsluiting, waarin gecontroleerd wordt of er ongewenste effecten optreden, is aangewezen vooraleer met een definitieve heraanleg te starten. Uiteraard voorziet u hier al een systeem van toegangscontrole voor bewoners met parking, leveringen aan handelaars tussen bepaalde tijdstippen en desgewenst ook taxi’s.

 

4. Communiceer. Een ingrijpende wijziging vereist goede communicatie. Begin tijdig de plannen aan te kondigen, vraag inspraak en informeer over de gevolgen. Voor een groots project wordt vaak een aparte website gelanceerd. Over de Brusselse plannen leest u alles op circulatieplan.be.

 

5. Participatie. Een autoluwe zone invoeren of uitbreiden is de ideale gelegenheid en aanleiding om wijzigen aan te brengen in de openbare ruimte. Via een participatietraject verneemt u van de belanghebbenden wat ze graag zien verschijnen in hun buurt.

 

6. Herinrichting. Na een geslaagde testperiode en inspraak van de belanghebbenden gaat u pas over naar de uiteindelijke inrichting.

 

Enkele succesvolle voorbeelden van Vlaamse steden die grote autovrije zones hebben ingelast? Als u het ons vraagt, dan vindt u inspiratie in Leuven, Tongeren of Merelbeke.

 

Ontdek hoe ook Lowist bijdraagt aan meer leefbare steden en autovrije zones