Close
Maastrichterstraat 365 3740 Bilzen
089 41 14 08 info@lowist.be

Te veel verkeer in de stadscentra

Stadscentra worden leefbaar gehouden door het wandelen, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te promoten. Het zgn. STOP-principe is u wellicht bekend.

Flexibele toegangscontrole via verzinkbare paaltjes helpt dan om shoppen, wandelen en ontspannen in de stad aangenaam te laten verlopen. Maar de meeste inwoners in de stad zijn nog wel eigenaar van 1 of 2 auto’s, die samen voor veel drukte zorgen in de stad en ook veel plaats innemen. Het autodelen is een interessante oplossing en zit ook duidelijk in de lift.

 

Gent, de grootste autodeelstad in Vlaanderen

“Elke auto die gedeeld wordt, kan tot 12 particuliere auto’s vervangen”, aldus de Gentse schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. Dat heeft dus een enorme impact op het aantal benodigde parkeerplaatsen. Het is ook op deze manier dat Gent bereikbaar blijft en dat er meer leefkwaliteit komt in de stad.

Vandaag telt Gent meer dan 5.500 autodelers die gebruik maken van een 220-tal wagens. Daarmee is Gent de grootste autodeelstad in Vlaanderen. De ambitie is om tegen 2020 naar 20.000 autodelers te gaan. Daarvoor werd een ambitieus plan uitgewerkt. (1)

Maar Gent staat niet alleen. Ook in Brussel is autodelen erg populair. Door de parkeerfaciliteiten voor deelauto’s spotgoedkoop te maken, wordt autodelen plots veel interessanter. Daardoor zouden naast Cambio en Zencar, nu ook ZipCar, DriveNow en Car2Go plannen hebben om dit jaar nog in Brussel van start te gaan. In totaliteit zouden er dan in Brussel rond de 1.000 deelauto’s circuleren (2).

Naast het ‘traditionele’ autodelen kan je nu ook als particulier je autodelen met anderen. Het Franse platform Drivy heeft op die manier nu al 250 voertuigen ter beschikking.

 

Delen is het nieuwe hebben.

Een auto delen is goedkoper voor de gebruikers dan een auto kopen, maar ook veel minder belastend voor de stad. Een plan om autodelen te stimuleren is dan ook erg nuttig.

Deze tips komen alvast uit het Gentse plan:

  • Zorg voor voldoende autodeelparkeerplaatsen
  • Zowel voorbehouden autodeelparkeerplaatsen (gebonden aan de wagen, zoals bijvoorbeeld bij Cambio), als niet-voorbehouden autodeelparkeerplaatsen, waar eender welke autodeelwagen kan parkeren.
  • Voorzie een parkeerkaart die geldig is voor het hele grondgebied van de stad.
  • Subsidiëring van de aansluitkost bij een autodeelorganisatie om de drempel te verlagen.
  • Stimuleer nieuwe, milieuvriendelijke autodeelwagens.
  • Stel ook wagens uit het eigen wagenpark ter beschikking via autodelen.
  • Gerichte communicatiecampagnes moeten bewoners overtuigen.

 

Optreden tegen verkeersdrukte in de binnenstad

Vlaamse steden en gemeentes blijven actief zoeken naar oplossingen om meer leefruimte te creëren.

Naast het promoten van autodelen worden er vaak ook maatregelen getroffen om de hele binnenstad verkeersvrij te maken, vaak door middel van wegzinkbare palen.